Voor welke uitdaging u ook staat: wij krijgen mensen in beweging!

Het succes van uw organisatie of afdeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteiten, de vaardigheden en de motivatie van uw medewerkers.

In de praktijk betekent dit dat u voor het behalen van úw doelen grotendeels afhankelijk bent van hún gedrag. Inefficiënt gedrag kan een constructieve samenwerking, goede communicatie of een commerciële werkhouding aanzienlijk belemmeren. Indirect kan dit gedrag leiden tot een afnemende motivatie of verminderde synergie.

Bij Ember zijn we gespecialiseerd in het doorbreken van negatieve processen en patronen. Onze coachingstrajecten en vaardigheidstrainingen zijn gericht op langdurige gedragsveranderingen, wat leidt tot effectiever en productiever werken. En juist dát nu is een uitstekend vertrekpunt voor het realiseren van uw doelstellingen!

Onze ‘kleurencoaching’, ook wel bekend als Profile Dynamics®, vormt de sterke basis van al onze trajecten en trainingen. De kleuren, die waarden vertegenwoordigen, brengen veel teweeg bij onze deelnemers!  Meer informatie over deze aanpak is te vinden in het hoofdstuk Profile Dynamics® of download hier onze Brochure.

NIEUW * NIEUW * NIEUW 

Recent hebben we “Drijfveren onder Druk” gelanceerd, een nieuwe module in het Profile Dynamics® rapport die u in staat stelt om te ontdekken hoe u reageert onder druk of hoge spanning. Het biedt een analyse van uw persoonlijke neigingen in dergelijke situaties, gebaseerd op uw eigen antwoorden.

Elk persoon heeft een unieke manier om met druk om te gaan, en soms komen daarbij onverwachte drijfveren naar voren. Dit fenomeen verschilt van persoon tot persoon en het is fascinerend om te zien hoe deze dynamiek werkt.  Herkent u deze eigenschappen bij uzelf, of bij mensen in uw directe omgeving? Realiseer u hierbij dat we kijken naar drijfveren en dat het gedrag in praktijk anders kan zijn.

Het is vermeldenswaardig dat we, gezien de positieve ervaringen en feedback van onze kanten, hebben  besloten om deze module vanaf nu bij nieuwe assessments standaard in te schakelen. Het biedt namelijk waardevolle inzichten die kunnen helpen bij persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ook bij bestaande rapportages kunnen we deze module achteraf ‘aanzetten’. We nemen dan uw eerdere antwoorden opnieuw onder de loep en stellen een gloednieuw rapport samen.

Neem contact op met ons kantoor voor meer info (info@ember.nl).

Waar staan wij voor?