Cultuuranalyse

De bedrijfscultuur is een zeer belangrijk aspect bij veranderingsprocessen. Om de cultuur te veranderen is het nodig dat u de huidige cultuur eerst goed begrijpt, zodat u snapt waar gedrag vandaan komt en waarom dingen gaan zoals ze gaan. Ook dient de gewenste cultuur geconcretiseerd te worden. Als de huidige cultuur niet aansluit bij de gewenste bedrijfscultuur kan op basis van een nadere analyse vastgesteld worden hoe deze kan worden verbeterd.

Drijfveren hebben een grote invloed op het gedrag dat mensen vertonen, of juist níet vertonen. Omdat drijfveren daarmee ook sterke invloed hebben op het imago en de cultuur van de organisatie, is het erg belangrijk om een scherp beeld te hebben van de onderliggende drijfveren in uw organisatie. Op een snelle wijze, door middel van het invullen van een online analyse (Profile Dynamics®), zijn wij in staat om een zeer scherp beeld op te stellen van de cultuur in een organisatie, zowel van kleine als van grote organisaties (> 1000 personen).

Nadat we de individuele rapportages verkregen en besproken hebben (vaak in teamsessies), brengen we de cultuur van de afdeling of de organisatie in kaart (o.a. voorkeursgedrag, weerstanden, valkuilen en blinde vlekken). Daarna kunnen we bepalen welke interventies de grootste kans van slagen hebben om de geformuleerde ambities te bereiken.
Soms blijkt bijvoorbeeld dat de capaciteit of ambitie van een deel van de medewerkers onvoldoende past bij de functie waar ze voor opgesteld staan en is er in feite sprake van een mismatch. Als er wel congruentie is tussen de medewerkers en de functie (“ze staan op de juiste ladder”) dan heeft het juist zin om door coaching bepaald gedrag te ontwikkelen of vaardigheden te trainen. In dit hele traject van diagnose en plan van aanpak tot uitvoering zijn wij zeer ervaren.

Meer weten?

Bel 06 205 425 13, mail naar info@ember.nl of laat een bericht achter: