Teamontwikkeling

Teamontwikkeling: voor teams die weten dat het beter kan, maar niet precies weten hoe.

Op een enthousiaste, boeiende en inspiratievolle wijze een spiegel voorgehouden krijgen? Dat is wat wij doen met als doel uw team naar betere resultaten en samenwerking te krijgen! Team ontwikkeling is er op gericht het functioneren van de medewerkers te verbeteren en hun vermogen te ontwikkelen om zelfstandig te leren en zich adequaat aan te passen aan veranderende omstandigheden. Er zijn diverse aanleidingen te bedenken waarbij Team Ontwikkeling een must is. Om de onderlinge samenwerking of communicatie te verbeteren. Om één toekomstdoel te stellen; alle neuzen dezelfde kant op. Of bijvoorbeeld om een organisatieverandering te begeleiden. Wat de aanleiding of het doel ook is: onze trainers zetten het team in beweging!

Zelfevaluatie

In de Governancecode is opgenomen dat de RvT/RvC haar functioneren jaarlijks dient te evalueren. Een zelfevaluatie is dus niet vrijblijvend, maar verplicht.

Ember heeft veel ervaring met zelfevaluaties en teamontwikkeling bij toezichthouders en raden van bestuur en verzorgt tevens Masterclasses met als onderwerp: “Boardroom Dynamiek”. Tijdens de evaluaties komen zowel de zogenoemde bovenstroom- als de onderstroomthema’s aan bod.

Personal Coaching

Personal coaching gaat altijd over U. Het is bestemd voor mensen die vragen hebben rondom werk en daaraan gekoppelde levensvragen. Doe ik wel echt wat ik wil? Zit ik hier op mijn plek? Wat zijn mijn talenten? Welke kwaliteiten kan ik meer ontwikkelen; zulke vragen dus. Loopbaancoaching, competentiecoaching of een traject met een individuele sparringpartner zijn zomaar een aantal voorbeelden van trajecten die Ember aanbiedt. Het kan zijn dat er reeds een “vraag” bestaat, maar hoe komt u nu van A naar B? Soms moet er eerst nog een concreet doel worden geformuleerd. De trainers van Ember zijn gespecialiseerd in dit traject; in het in beweging brengen van de vraag naar resultaat.

Leiderschapsontwikkeling

De trainers van Ember merken in praktijk dat er steeds meer behoefte is aan maatwerk-training specifiek voor leidinggevenden op hoger- en midden-niveau. Deze praktische training bieden wij aan. De opbouw is zorgvuldig doordacht, op maat aangepast en heeft zijn waarde in de afgelopen jaren veelvuldig in praktijk bewezen.

De training is ontwikkeld voor managers en directieleden die op inspirerende en coachende wijze resultaten willen behalen met een team. U leert uw gedragsrepertoire uit te bereiden op basis van persoonlijke drijfveren en managementstijl, met het unieke waardengericht management-denken van Profile Dynamics® als basis. Een boeiende afwisseling tussen theorie, interactieve discussies en voorbeeldgesprekken. U wordt enthousiast en inspirerend aangezet om de behandelde onderwerpen concreet en praktisch te vertalen naar uw eigen rol. Van weten en denken naar doen!

Ontwikkelassessment

Een assessment wordt meestal ingezet om de werkprestaties van (toekomstige) medewerkers te voorspellen. Een perfecte aanvulling op het sollicitatiegesprek. Het verkleint het risico de verkeerde persoon aan te nemen. Het doel van een individueel assessment is duidelijk: het onderzoeken, beoordelen en waarderen van gedrag van een kandidaat in functie-gerelateerde, gesimuleerde praktijksituaties.

Een zeer verhelderend instrument, dat door professionals wordt uitgevoerd om tot een betrouwbaar assessment te komen. Ember maakt bovendien gebruik van gerenommeerde ontwikkelassessment methodes. Dit zijn methodes om talenten van (toekomstige) managers en professionals zichtbaar en meetbaar te maken. Niet alleen worden de huidige kwaliteiten waarover een persoon beschikt in kaart gebracht, de kracht van het ontwikkelassessment is vooral dat het een uitspraak doet over toekomstig potentieel: welke kwaliteiten heeft iemand potentieel in huis en tot welk functieniveau komen deze kwaliteiten het best tot hun recht.

Cultuuranalyse

Regelmatig komt het voor dat de ontwikkeling van een organisatie blijft steken, doordat de bedrijfscultuur zich niet in de gewenste richting heeft ontwikkeld of daarin te langzaam is gegaan. Bovendien is het soms zeer lastig om de eigen cultuur objectief te zien; u maakt er immers zelf onderdeel van uit. Een ervaren externe coach of trainer inschakelen is in zo’n geval een heel handig instrument om de bestaande situatie snel in kaart te brengen, uit de blokkade te halen en veranderingsprocessen in gang te zetten.

Profile Dynamics®

Wat drijft mensen? Motiveert hen? Wat geeft energie? En wat juist niet? Met de Profile Dynamics® methode krijgt u snel en haarscherp antwoord op deze vragen. Met behulp van een internetanalyse, ontstaat een individueel, uniek kleurenprofiel. Dit rapport maakt duidelijk wat iemand drijft. Het bepaalt hoe mensen hun werk doen en met wie ze wel of niet goed samenwerken. Het verklaart de leiderschapsstijl die zij hanteren en de manier waarop ze communiceren. Deze kleurenprofielen zijn het perfecte uitgangspunt voor ontwikkeling en groei, zowel van de individuele werknemer als de organisatie in zijn geheel. Profile Dynamics® is de gouden standaard op dit gebied en wordt door Ember met succes toegepast bij zeer uiteenlopende bedrijven.