Personal Coaching

Personal coaching gaat altijd over JOU. Het is bestemd voor mensen die vragen hebben rondom werk en daaraan gekoppelde levensvragen. Doe ik wel echt wat ik wil? Zit ik hier op mijn plek? Wat zijn mijn talenten? Welke kwaliteiten kan ik meer ontwikkelen; zulke vragen dus. Loopbaancoaching, competentiecoaching of een traject met een individuele sparringpartner zijn zomaar een aantal voorbeelden van trajecten die Ember aanbiedt. Het kan zijn dat er reeds een “vraag” bestaat, maar hoe kom je nu van A naar B? Soms moet er eerst nog een concreet doel worden geformuleerd. De trainers van Ember zijn gespecialiseerd in dit traject; in het in beweging brengen van de vraag naar resultaat.

Brain Boosting

Zet het natuurlijk leervermogen van je brein gericht in de hoogste versnelling, met gegarandeerd blijvend resultaat!
Gedrag dat je hebt ontwikkeld is vaak lastig te doorbreken en te vervangen door beter en effectiever gedrag. Iedereen heeft wel ervaringen uit het verleden waarmee hij of zij soms worstelt en die gedrag regelmatig ineffectief maken. Als het je al lukt, blijkt dit vaak met moeite blijvend te houden.