Teamontwikkeling / Teamcoaching

Het succes van uw organisatie of afdeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteiten, de vaardigheden en de motivatie van uw medewerkers. In de praktijk betekent dit, dat u voor het behalen van úw doelen grotendeels afhankelijk bent van hún gedrag. Zo kan inefficiënt gedrag een constructieve samenwerking, goede communicatie of een commerciële werkhouding danig in de weg staan. Indirect kan dit gedrag leiden tot een dalende motivatie of een verminderde synergie. En dat vormt niet bepaald de ideale basis voor het behalen van uw doelstellingen.

In de praktijk

De doelstelling van de teamontwikkeling, ook wel teamcoaching genoemd, bepaalt u samen met ons door middel van (een) intake-interview(s). De inhoud en aanpak van een teamsessie verschilt per opdracht en vraag. Vaak gebruiken wij het waardengericht management denken van Profile Dynamics® als basis, aangezien dit een zeer gedegen en concreet inzicht geeft in de bestaande cultuur en situatie.
Het resultaat van coaching (van uw medewerkers) is dan ook beter presteren. Coachen moet uiteindelijk leiden tot gedragsverandering; bewustzijn is hiervan het begin. Verder kan coaching van grote waarde zijn als het erom gaat het geleerde uit de training in de praktijk te brengen.

Wij hebben op onderstaande resultaatgebieden veel ervaring:

  • Van gezamenlijke doelstellingen naar individuele activiteiten;
  • Inzicht in drijfveren, teamcultuur en vertaling hiervan naar de praktijk;
  • Verbeterde interactie en samenwerking: feedback geven en vragen;
  • Effectieve rolverdeling en samenstelling van teams;
  • Aansluiten van directieteams met middenkader;
  • Begeleiden van heisessies, heidagen en businessplan-dagen.

Meer weten?

Bel 06 205 425 13, mail naar info@ember.nl of laat een bericht achter: