Ember Ontwikkelassessment

Talenten zichtbaar maken

Een goede match tussen medewerker, functie en organisatie: door onze unieke assessmentmethodiek maken wij talenten van (toekomstige) managers en andere professionals zichtbaar en meetbaar. De Ember ontwikkelassessment-methode is ontwikkeld na jarenlange empirische studies. De theorieën over het onderwerp ‘ontwikkeling van menselijk potentieel’ zijn afkomstig uit de ontwikkelingspsychologie.

Geschiktheid

Niet alleen brengen wij de al aanwezige kwaliteiten in kaart, maar ook doen we uitspraken over het toekomstig potentieel van een kandidaat. In het assessment maken we onderscheid tussen de kwaliteiten van het denken en de kwaliteit van handelen. Het door ons gebruikte model beschouwt deze kwaliteiten als natuurlijke gedragskenmerken, die bestaan uit een combinatie van aangeboren talenten en ervaringen die iemand heeft opgedaan. De melange van denken en doen vormt niet alleen het fundament voor wie  de kandiaat is, maar ook de kiem van zijn of haar potentie.

Met onze methodiek kunnen wij onder meer ‘voorspellen’ of iemand geschikt is voor een eerstelijns managementfunctie, als afdelingshoofd, vestigingsdirecteur, strategisch directeur dan wel als vicepresident of corporate CEO. Tot slot onderzoeken wij of de kandidaat ook zal passen binnen de cultuur van uw organisatie. De potentieel beoordeling doet enerzijds een uitspraak over intellectuele kwaliteiten zoals analytisch denken, creatief problemen oplossen en besluitvaardigheid. Anderzijds wordt de zogenaamde emotionele intelligentie van een persoon beoordeeld. Componenten hierbij zijn: doelgericht handelen, flexibiliteit en mensgericht handelen.

Het systeem is verder uitgebreid met een waardenonderzoek (Profile Dynamics® ). Hiermee is het mogelijk om de loopbaanwaarden van een persoon te vergelijken met de cultuur van de organisatie en te beoordelen of de persoon past binnen de cultuur van de organisatie. Met behulp van de uitkomsten van het Ember Ontwikkelassessment ontstaat dus een objectief inzicht in het aanwezige talent binnen de organisatie. Het Ember Ontwikkelassessment is een krachtig instrument om strategisch personeelsmanagement inhoud en vorm te geven.

Voor uw beeldvorming sturen we u graag een voorbeeld van een rapport toe.

Meer weten?

Bel 06 205 425 13, mail naar info@ember.nl of laat een bericht achter: