Zelfevaluatie

In de Governancecode is opgenomen dat de RvT/RvC haar functioneren jaarlijks dient te evalueren. Een zelfevaluatie is dus niet vrijblijvend, maar verplicht.

Ember heeft veel ervaring met zelfevaluaties en teamontwikkeling bij toezichthouders en raden van bestuur en verzorgt tevens Masterclasses met als onderwerp: “Boardroom Dynamiek”. Tijdens de evaluaties komen zowel de zogenoemde bovenstroom- als de onderstroomthema’s aan bod.

  • Hoe werken wij samen binnen de RvT/RvC of RvB?
  • Hoe is de verbinding met de bestuurder?
  • Hoe verlopen de (besluitvormings-)processen en de communicatie?
  • Durven wij te schuren met elkaar of zijn we eigenlijk best wel heel lief voor elkaar?
  • Wat heb je nodig om het de volgende keer beter te doen?
  • Hoe zit het met de diversiteit en tegenspraak in de raad?
  • Hoe groot is de portie “het ongezegde in de boardroom”?
  • Bij vacature: Welk type persoon hebben we nodig in de raad?

Deze en andere vragen worden uiteraard besproken.

Een drijfverenanalyse (Profile Dynamics®) maakt onderdeel uit van het proces. Hiermee kunnen we snel en haarscherp de cultuur in de raad duiden en ook hoe deze zich verhoudt tot de RvB.

Ter voorbereiding en beeldvorming vindt er met ieder lid van de raad voorafgaand aan de evaluatie een individueel gesprek plaats.

Neem contact met ons op over de precieze aanpak: uiteindelijk is een goede zelfevaluatie ook maatwerk!

Meer weten?

Bel 06 205 425 13, mail naar info@ember.nl of laat een bericht achter: