Profile Dynamics®– Inzicht in motivatie en gedrag

Wat drijft mensen? Motiveert hen? Wat geeft energie? En wat juist niet? Met de Profile Dynamics® methode krijgt u snel en haarscherp antwoord op deze vragen. Met behulp van een internetanalyse, ontstaat een individueel, uniek kleurenprofiel. Dit rapport maakt duidelijk wat iemand drijft. Het bepaalt hoe mensen hun werk doen en met wie ze wel of niet goed samenwerken. Het verklaart de leiderschapsstijl die zij hanteren en de manier waarop ze communiceren. Deze kleurenprofielen zijn het perfecte uitgangspunt voor ontwikkeling en groei, zowel van de individuele werknemer als de organisatie in zijn geheel. Profile Dynamics® is de gouden standaard op dit gebied en wordt door Ember met succes toegepast bij zeer uiteenlopende bedrijven.

De Profile Dynamics® instrumenten zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de Amerikaanse hoogleraar en docent psychologie dr. Clare W. Graves, die hiervoor vele duizenden mensen interviewde, gedurende tientallen jaren. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens. De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag hebben elk een eigen kleur. In praktijk blijken de waardensystemen die mensen hanteren redelijk constant in de tijd, hoewel het wel gebeurt dat verandering van omgeving en levenservaringen tot verschuivingen leidt.

De Profile Dynamics® kleurenanalyse

Een belangrijk pluspunt is de eenvoud en snelheid van de methode: deelnemers kunnen een internettest invullen, die ongeveer twintig minuten in beslag neemt. Het resultaat is een kleurenprofiel dat voor ieder persoon uniek is. Het profiel wordt gevisualiseerd in een grafiek met de scores op de zeven verschillende waardensystemen of drijfveren, elk aangegeven met een eigen kleur. Ieder mens heeft alle waardensystemen in zich, maar de mate waarin we die hanteren verschilt van persoon tot persoon. Geen profiel is dus gelijk; er is geen goed of fout. Een andere grote kracht van het systeem is de herkenbaarheid van de waardensystemen die men – in de woorden van een gebruiker – bijna archetypisch zou kunnen noemen. Mensen hebben daardoor onmiddellijk een intuïtief gevoel bij de typeringen. De visualisatie in kleuren geeft nog een extra versterking hiervan.

Drijfveren onder Druk

Recent hebben we “Drijfveren onder Druk” gelanceerd, een nieuwe module in het Profile Dynamics® rapport die u in staat stelt om te ontdekken hoe u reageert onder druk of hoge spanning. Het biedt een analyse van uw persoonlijke neigingen in dergelijke situaties, gebaseerd op uw eigen antwoorden.

Elk persoon heeft een unieke manier om met druk om te gaan, en soms komen daarbij onverwachte drijfveren naar voren. Dit fenomeen verschilt van persoon tot persoon en het is fascinerend om te zien hoe deze dynamiek werkt.  Herkent u deze eigenschappen bij uzelf, of bij mensen in uw directe omgeving? Realiseer u hierbij dat we kijken naar drijfveren en dat het gedrag in praktijk anders kan zijn.

Het is vermeldenswaardig dat we, gezien de positieve ervaringen en feedback van onze kanten, hebben  besloten om deze module vanaf nu bij nieuwe assessments standaard in te schakelen. Het biedt namelijk waardevolle inzichten die kunnen helpen bij persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ook bij bestaande rapportages kunnen we deze module achteraf ‘aanzetten’. We nemen dan uw eerdere antwoorden opnieuw onder de loep en stellen een gloednieuw rapport samen. 

In de praktijk

Wij ervaren in trainingen dat deelnemers de kleurenprofielen van de andere deelnemers bijna eerder kennen dan hun namen. Binnen een half uur “spreekt iedereen in kleuren”; het wordt een eigen taal. Individueel maakt het rapport van alles duidelijk. Drijfveren uiteraard, maar ook waar krijg je energie van en wat kost juist energie? Voor leidinggevenden en organisaties geeft Profile Dynamics® bijvoorbeeld een helder inzicht over wie er nodig zijn voor welke klussen en welke samenwerkingsverbanden of vormen van leiderschap een goede kans van slagen hebben.

Ember heeft jarenlange ervaring met de Profile Dynamics® methodiek. We passen het met succes toe bij een breed scala van zeer uiteenlopende bedrijven. Zowel leidinggevenden als medewerkers zijn doorgaans erg enthousiast over de resultaten.

In onze brochure van Profile Dynamics® vindt u meer informatie.

Meer weten?

Bel 06 205 425 13, mail naar info@ember.nl of laat een bericht achter: