Voor welke uitdaging u ook staat: wij krijgen mensen in beweging!

Het succes van uw organisatie of afdeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteiten, de vaardigheden en de motivatie van uw medewerkers.

In de praktijk betekent dit, dat u voor het behalen van úw doelen grotendeels afhankelijk bent van hún gedrag. Zo kan inefficiënt gedrag een constructieve samenwerking, goede communicatie of een commerciële werkhouding danig in de weg staan. Indirect kan dit gedrag leiden tot een dalende motivatie of een verminderde synergie.

Bij Ember zijn we gespecialiseerd in het doorbreken van negatieve processen en patronen. Onze coachingstrajecten en vaardigheidstrainingen zijn er op gericht langdurige gedragsveranderingen teweeg te brengen. Dit leidt tot effectiever en productiever werken. En laat dát juist nu een uitstekend vertrekpunt zijn voor het realiseren van uw doelstellingen!

Onze ‘kleurencoaching’, of wel Profile Dynamics® is de sterke basis van al onze trajecten en trainingen. De kleuren, die staan voor waarden, maken veel los bij onze deelnemers! Bij Profile Dynamics® leest u alles over deze werkwijze of download hier onze Brochure.