Profile Dynamics®

De Profile Dynamics® instrumenten zijn het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de Amerikaanse hoogleraar en docent psychologie dr. Clare W. Graves, die hiervoor vele duizenden mensen interviewde, gedurende tientallen jaren. Hij onderscheidde zeven intuïtief herkenbare waardenstelsels die het denken en doen van mensen bepalen. De affiniteit die we hebben voor deze waardensystemen verschilt van mens tot mens. De zeven drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag hebben elk een eigen kleur. In praktijk blijken de waardensystemen die mensen hanteren redelijk constant in de tijd, hoewel het wel gebeurt dat verandering van omgeving en levenservaringen tot verschuivingen leidt.

Profile Dynamics Spiraalmodel

De Profile Dynamics® kleurenanalyse

Een belangrijk pluspunt is de eenvoud en snelheid van de methode: deelnemers kunnen een internettest invullen, die ongeveer twintig minuten in beslag neemt. Het resultaat is een kleurenprofiel dat voor ieder persoon uniek is. Het profiel wordt gevisualiseerd in een grafiek met de scores op de zeven verschillende waardensystemen of drijfveren, elk aangegeven met een eigen kleur. Ieder mens heeft alle waardensystemen in zich, maar de mate waarin we die hanteren verschilt van persoon tot persoon. Geen profiel is dus gelijk. Een andere grote kracht van het systeem is de herkenbaarheid van de waardensystemen die men – in de woorden van een gebruiker – bijna archetypisch zou kunnen noemen. Mensen hebben daardoor onmiddellijk een intuïtief gevoel bij de typeringen. De visualisatie in kleuren geeft nog een extra versterking hiervan.

In praktijk

Wij ervaren in trainingen dat deelnemers de kleurenprofielen van de andere deelnemers bijna eerder kennen dan hun namen. Binnen een half uur “spreekt iedereen in kleuren”; het wordt een eigen taal. Individueel maakt het rapport van alles duidelijk. Drijfveren uiteraard, maar ook waar krijg je energie van en wat kost juist energie? Voor leidinggevenden en organisaties geeft Profile Dynamics® bijvoorbeeld een helder inzicht over wie er nodig zijn voor welke klussen en welke samenwerkingsverbanden of vormen van leiderschap een goede kans van slagen hebben.
Ember heeft jarenlange ervaring met de Profile Dynamics® methodiek. We passen het met succes toe bij een breed scala van zeer uiteenlopende bedrijven. Zowel leidinggevenden als medewerkers zijn doorgaans erg enthousiast over de resultaten.
In onze brochure van Profile Dynamics® leest u meer informatie.www.profiledynamics.nl