Personal Coaching

De personal coaching trajecten bestaan meestal uit 4 tot 5 sessies van circa 2 uur. Hierin staat altijd de persoon in relatie tot het werk centraal. Na een intakegesprek (soms een driehoekgesprek) wordt in overleg met de opdrachtgever en de gecoachte een contract opgesteld. Hierin staan afspraken over de coachingsvraag; hoe het traject zal worden aangepakt en hoe het er praktisch uitziet.

Individuele coaching is altijd persoonlijk gericht. Bij coaching gaat het erom iemands gehele potentieel aan mogelijkheden aan te boren om tot optimale prestaties te komen. Om dat potentieel te bepalen en verder te ontwikkelen en versterken, beginnen we met de Profile Dynamics® analyse: dé basis voor resultaatgerichte coaching.

In praktijk
Jouw sparringpartner, onze trainer, denkt met je mee. Samen gaan we op zoek op zoek naar jouw eigen antwoorden en oplossingen, en we oefenen met lastige situaties. Tijdens het traject wordt bijvoorbeeld behandeld hoe je beter op uitdagende situaties kan reageren, worden handvatten aangereikt om de effectiviteit te verhogen, en wordt een versterkt zelfvertrouwen bereikt. Het resultaat van coaching is beter presteren. Coachen moet uiteindelijk leiden tot gedragsverandering; bewustzijn is hiervan het begin. Verder kan coaching van grote waarde zijn als het erom gaat het geleerde uit de training in de praktijk te brengen. Je kunt een coachingsdoel formuleren, maar je moet ook bij het eindresultaat aankomen. Wij helpen je om de juiste weg te volgen.