Cultuuranalyse

Regelmatig komt het voor dat de ontwikkeling van een organisatie blijft steken, doordat de bedrijfscultuur zich niet in de gewenste richting heeft ontwikkeld of daarin te langzaam is gegaan. Bovendien is het soms zeer lastig om de eigen cultuur objectief te zien; u maakt er immers zelf onderdeel van uit. Een ervaren externe coach of trainer inschakelen is in zo’n geval een heel handig instrument om de bestaande situatie snel in kaart te brengen, uit de blokkade te halen en veranderingsprocessen in gang te zetten.