Ontwikkelassessments

Een assessment wordt meestal ingezet om de werkprestaties van (toekomstige) medewerkers te voorspellen. Een perfecte aanvulling op het sollicitatiegesprek. Het verkleint het risico de verkeerde persoon aan te nemen. Het doel van een individueel assessment is duidelijk: het onderzoeken, beoordelen en waarderen van gedrag van een kandidaat in functie-gerelateerde, gesimuleerde praktijksituaties. Een zeer verhelderend instrument, dat door professionals wordt uitgevoerd om tot een betrouwbaar assessment te komen. Ember maakt bovendien gebruik van gerenommeerde ontwikkelassessment methodes. Dit zijn methodes om talenten van (toekomstige) managers en professionals zichtbaar en meetbaar te maken. Niet alleen worden de huidige kwaliteiten waarover een persoon beschikt in kaart gebracht, de kracht van het ontwikkelassessment is vooral dat het een uitspraak doet over toekomstig potentieel: welke kwaliteiten heeft iemand potentieel in huis en tot welk functieniveau komen deze kwaliteiten het best tot hun recht.